5712

Ok

Animované Gify o Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Dalšie

Zadarmo Galéria GIF z Ok.Tieto skratky sú veľmi stručné a krátke spôsob, ako dať kladnú odpoveď. Používa sa ako kontrolné slovo alebo potvrdenie.